Velkommen til ML-Netservice

Set OrderLineship status


"Set orderline ship status to sent" Bruges til at angive. at den pågældende vare er sendt
 
For at bruge servicen kræves:
COMPANY_ID
COMPANY_KEY
ORDERLINE_ID

API Url:
http://2017.ml-netservice.com/xml/Service.svc/Order/Set_OrderLineShipStatus_To_Sent/{COMPANY_ID}/{COMPANY_KEY}/{ORDERLINE_ID}/

Kontakt

ML-Production
contact@ml-production.com
+45 51 70 16 30
CVR-nr: 32969593


ServiceHost


SOP .Net
http://2017.ml-netservice.com/Service.svc
XML
http://2017.ml-netservice.com/xml/Service
Json
http://2017.ml-netservice.com/json/Service

Kontakt ML-Production E-mail: contact@ml-production.com Tlf: 51 70 16 30 Cvr: 32969593