Velkommen til ML-Netservice

Set ordership status


"Set order ship status to all items are sent" bruges til at angive, at alle varer på den pågældende ordre er sendt.
 
For at hente ordren kræves:
COMPANY_ID
COMPANY_KEY
ORDER_ID

API Url:
http://2017.ml-netservice.com/xml/Service.svc/Order/Set_OrderShipStatus_To_AllItemsAreSent/{COMPANY_ID}/{COMPANY_KEY}/{ORDER_ID}/
 
 
 

Kontakt

ML-Production
contact@ml-production.com
+45 51 70 16 30
CVR-nr: 32969593


ServiceHost


SOP .Net
http://2017.ml-netservice.com/Service.svc
XML
http://2017.ml-netservice.com/xml/Service
Json
http://2017.ml-netservice.com/json/Service

Kontakt ML-Production E-mail: contact@ml-production.com Tlf: 51 70 16 30 Cvr: 32969593