Velkommen til ML-Netservice

Andet


  1. Denne erklæring udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til ML-Netservice og erstatter alle tidligere aftaler.
  2. Hvis en del af denne erklæring viser sig af være umulig at håndhæve, vil den resterende del fortsat have fuld effekt.
  3. Hvis det ikke lykkes os at håndhæve en del af denne erklæring, vil det ikke betragtes som frafaldelse.
  4. Enhver ændring eller frafaldelse af denne erklæring skal være på skrift og underskrevet af os.
  5. Du må ikke overføre nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i denne erklæring til andre uden vores samtykke.
  6. Alle vores rettigheder og forpligtelser i denne erklæring kan frit overdrages af os i forbindelse med en fusion, opkøb eller salg af aktiver samt ved lov eller på anden vis.
  7. Intet i denne erklæring må forhindre os i at overholde loven.
  8. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig.
  9. Du skal overholde alle gældende love, når du bruger eller tilgår ML-Netservice

 

Kontakt

ML-Production
contact@ml-production.com
+45 51 70 16 30
CVR-nr: 32969593


ServiceHost


SOP .Net
http://2017.ml-netservice.com/Service.svc
XML
http://2017.ml-netservice.com/xml/Service
Json
http://2017.ml-netservice.com/json/Service

Kontakt ML-Production E-mail: contact@ml-production.com Tlf: 51 70 16 30 Cvr: 32969593